Nyheter

RASESPESIAL 2021

RASESPESIALEN 2021

Klubben for Bolognese og Coton de Tulear ønsker velkommen til årets rasespesial som vil bli avholdt på Fenstad stadion (ved Gardermoen) søndag 22. august 2021 kl. 12.00. Her kan man også oppnå Stor-Cert og dommer for begge raser er Bente Bjerkås. Dette er samme helg som NKK Norsk Vinner utstilling på Lillehammer hvor Coton og Bolognese stiller på lørdag. Velkommen til en trivelig utstillingshelg!

NYTT STYRE

NYTT STYRE 2021/22

Generalforsamling og årsmøte i Klubben for Bolognese og Coton de Tulear ble avholdt 24. februar 2021. Møtet ble avholdt digitalt via Teams og deltagelsen må vi si var bra. Nytt styre ble valgt (via forhåndsstemmer) og offentliggjort på møtet. For perioden 2021/22 vil styret i klubben bestå av

Siri Jacobsen (leder) – 1 år igjen av perioden

Sølvi Gravem (styremedlem) – 1 år igjen av perioden

Eli A. Iveland (styremedlem) – for 2 år

Knut Olsen (styremedlem) – for 2 år

Sigmund Sund (styremedlem) – for 2 år

Anette Waaler (varamedlem) – for 1 år

Ingrid Ims (varamedlem) – for 1 år

Valgkomite: Inger Ronander (1 år igjen), Ann-Sofie Wang (1 år igjen) og Odd Ivan Olsen (for 2 år)

Revisor: Anne Gulbrandsen (for 2 år)

Bolognese avlsveiledere

Avlsveiledere Bolognese

NYHET! Nå har klubben også fått avlsveiledere for Bolognese.

Yvonne Rannestad Olsby og Kristin A. Slottet har tatt på seg dette vervet og kan svare på spørsmål og gi råd i forhold til avl Bolognese. 🙂

INNKALLING GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE 2021

TID:    Onsdag 24. februar 2021 kl. 19.00
STED: Møtet avholdes digitalt på Teams. Lenke og veiledning til hvordan logge seg på,
sendes ut et par dager før møtet.

SAKER:
1. VALG AV MØTELEDER/REFERENT. 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL
2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
3. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING
4. GODKJENNING AV REGNSKAP
5. GODKJENNING AV BUDSJETT
6. HANDLINGSPLAN FOR 2021/22
7. INNKOMNE SAKER
Fra styret: Registreringsrestriksjoner
Vi ønsker at det innføres krav om kjent patellastatus hos foreldredyr ved registrering
av valper. Anette Waaler orienterer om dette.
8. VALG AV NYTT STYRE 2021/22

Styret 2019/20 har bestått av følgende:
Leder: Siri Jacobsen (ikke på valg)
Nestleder: Birgit Drabløs (på valg, tar ikke gjenvalg)
Styremedlem: Sølvi Gravem (ikke på valg)
Styremedlem: Eli A. Iveland (på valg, tar gjenvalg)
Styremedlem: Nina Norill (på valg, tar gjenvalg)
Vara: Anette Waaler (på valg, tar gjenvalg)
Vara: Eva Pedersen (på valg, tar gjenvalg)
Valgkomitè: Inger Ronander (leder), Ann-Sofie Wang og Lita Havn
Revisor: Elin Nårstad

Fra medlemmer er det til valgkomitèen innkommet forslag på 4 nye kandidater til styret. Stemmeseddel sendes på mail til odd.i.olsen@vkbb.no innen 21. februar.

Årsmøte/GF

ÅRSMØTE/GENERALFORSAMLING 2021

Årsmøte/Generalforsamling 2021 i Klubben for Bolognese og Coton de Tulear vil finne sted i Drammen hundepark søndag 21. februar etter rasespesialen samme dag. Innkalling med årsberetning og kandidater til valg sendes ut ca 3 uker før årsmøtet.

Skulle myndighetene innføre nye restriksjoner som gjør at rasespesialen ikke kan gjennomføres, følger vi selvsagt disse. Vi vil da se på alternativ gjennomføring.

NKK Tromsø sept20

NKK TROMSØ Internasjonal utstilling 19.09.2020

På NKK Tromsøs utstilling på Mandelasletta deltok 7 Coton og 3 Bolognese. Dommer for begge raser: Bente Bjerkås.

BIR Coton de Tulear: Cotonborealis Midnight Rose, eier: Odd Ivan Olsen/Emma Andreassen

BIM Coton de Tulear: Mountain Amber’s Kabanoz, eier: Ann-Charlotte Väyrynen (SE)

************************

BIR Bolognese: Hunky-Dory Don’t Tell Mum, eier: Marthe Molund

BIM Bolognese: Nittini’s Prinzipezza Zita, eier: Siri Jacobsen

NKK Rogaland

NKK Rogaland Internasjonal utstilling 29.08.20

Det deltok 5 Coton de Tulear og 3 Bolognese i Stavanger 29. august. Dommer for begge raser var Marit Sunde.

*********

BIR Coton de Tulear: Coton de Norill’s Daga (som også ble ny Norsk Champion), eier: Nina Norill

BIM Coton de Tulear: Coton Cph Ocean’s Eleven, eier: Elisabeth B. Dybdahl

********

BIR Bolognese: Tassefantenes Gangster Pelle (ny Norsk Champion), eier: Knut Olsen

Vi gratulerer med championatene 🙂

NKK Lillehammer 2020

NKK Lillehammer 15.8.2020 – Nordisk og Norsk Vinner utstilling

15. august ble NKK’s Nordiske og Norsk Vinner utstilling avholdt utendørs på Birkebeiner skistadion på Lillehammer. Norsk Vinner ble pga. Corona flyttet fra Dogs4all som var planlagt avholdt på Norges Varemesse, Lillestrøm i november. Det var en fin utstilling i strålende solskinn. Det deltok 18 Coton de Tulear og 8 Bolognese. Dommer for våre raser var Arne Foss (Coton de Tulear) og Vesa Lehtonen (Bolognese). Det deltok også hunder fra Finland og Danmark.

COTON DE TULEAR:

BIR & Norsk Vinner ’20: Hopeanuolen Ihmeellinen Onni, eier: Ronja Rantala (Fi)

BIM & Norsk Vinner ’20: Amo Canem Astra Achere, eier: Tuija Mäntyniemi (Fi)

BIR Veteran & Norsk Veteran vinner ’20: French Can-Can des Fleurs d’aloes, eier: Anette Waaler

Norsk Junior Vinnere ’20: Duzetts Electric Feel, eier: Anette Waaler og Cotonbrie Petunia Viva Mirtilla, eier: Sølvi Gravem

*****

BOLOGNESE:

BIR & Norsk Vinner ’20: Hunky-dory Don’t Tell Mum, eier: Marthe Molund

BIM & Norsk Vinner ’20: Nittini’s Prinzezze Lotta, eier: Kristin A. Slottet

1 2 3 4 5