Nyheter

Nytt styre 2022

NYTT STYRE 2022/23

Årets generalforsamling/årsmøte ble avholdt i Drammen etter klubbens rasespesial 26. mai. Her ble det også valgt nytt styre for perioden 2022/23. Nytt styre er som følger:

Leder:    Sølvi Gravem (for 2 år)

Styremedlem: Eli A. Iveland (1 år igjen av perioden)

Styremedlem: Knut Olsen (1 år igjen av perioden)

Styremedlem: Sigmund Sund (1 år igjen av perioden)

Styremedlem: Yvonne Rannestad Olsby (for 2 år)

Varamedlem: Anette Waaler (for 1 år)

Varamedlem: Inger Ronander (for 1 år)

Valgkomitè: Siri Jacobsen, Ann Sofie Wang og Odd Ivan Olsen

Nye regler mestvinnerlisten

Mestvinnerlisten – nye regler

Vi har fra 01.01.2022 innført noen nye regler og utregninger av mestvinnerlisten i Klubben for Bolognese og Coton de Tulear:

Det vil være 5 tellende utstillinger og det er KUN hunder med eiere som er medlem av NKK/Klubben for Bolognese og Coton de Tulear (Bolcot) som kan være med på listen.

Utregning:

BIR 10 poeng

BIM 8 poeng

2 bhk/btk 6 poeng – 3 bhk/btk 4 poeng – 4 bhk/btk 2 poeng

Ekstrapoeng:

Valper/veteran: +1 poeng for hver 3. hund (4-6 deltakende hunder gir +1 poeng, 7-9 deltakende hunder gir +2 poeng osv.)

Voksen: +1 poeng for hver 5. hund (6-10 deltakende hunder gir +1 poeng, 11-15 deltakende hunder gir +2 poeng osv.)

ALLE hunder som deltar på klubbens rasespesial får +1 poeng

POENGLIKHET:

Ved poenglikhet etter 5 utstillinger får best plasserte hund på rasespesialen +1 poeng. Har ingen av de aktuelle hunder deltatt på rasespesialen telles videre utstillinger til det kan kåres en vinner.

Generalforsamling 2022

GENERALFORSAMLING 2022

Generalforsamling med valg av nytt styre 2022 avholdes i år direkte etter rasespesialen i Drammen hundepark 26. mai 2022. Det skal velges 2 styremedlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer for 1 år, samt 2 valgkomitemedlemmer, 1 for 1 år og 1 for 2 år. I tillegg til å kunne stemme på selve generalforsamlingen, er det mulig å forhåndsstemme. Forslag på kandidater til valget sendes valgkomiteens leder Odd Ivan Olsen på mail odd.i.olsen@vkbb.no. Frist for innsending 24. april ved midnatt.

Rasespesialen 2022

RASESPESIALEN 2022

Klubben for Bolognese og Coton de Tulear ønsker velkommen til dobbelutstilling i Drammen hundepark 26. og 27. mai 2022.

26.05. Rasespesial med Stor-Cert. Dommer: Annika Ulltveit-Moe, Sverige

27.05. Klubbutstilling med Cert. Dommer: Thomas Rohlin, Danmark

Klasser: valp 4-6 mndr, valp 6-9 mndr, junior, unghund, åpen, champion, veteran, oppdrett, avl.

BEST IN SHOW VALP, JUNIOR, VOKSEN, VETERAN OG OPPDRETT, AVL BEGGE DAGER!

PÅMELDING: Frist elektronisk 02.05.2022, frist elektronisk utsatt 09.05.2022 (+100 kr). Påmelding via Min side www.NKK.no

PRIS: Valp kr 315,- , Junior/unghund/åpen/champion/veteran kr 415,-. FLOTTE ROSETTER OG PREMIER!

DET VIL OGSÅ BLI KLASSE FOR BESTE NEDKLIPPET BOLOGNESE OG COTON. Påmelding med hund og eiers navn til Bolcot@outlook.com. Betaling kr. 100,- med Vipps til #577112. Påmeldingsfrist 20.05.2022.

Vi arrangerer også barn og hund!

UTSTILLINGEN AVHOLDES UTE I DRAMMEN HUNDEPARK CA 50 MIN. FRA OSLO.

RASESPESIAL 2021

RASESPESIALEN 2021

Klubben for Bolognese og Coton de Tulear ønsker velkommen til årets rasespesial som vil bli avholdt på Fenstad stadion (ved Gardermoen) søndag 22. august 2021 kl. 12.00. Her kan man også oppnå Stor-Cert og dommer for begge raser er Bente Bjerkås. Dette er samme helg som NKK Norsk Vinner utstilling på Lillehammer hvor Coton og Bolognese stiller på lørdag. Velkommen til en trivelig utstillingshelg!

NYTT STYRE

NYTT STYRE 2021/22

Generalforsamling og årsmøte i Klubben for Bolognese og Coton de Tulear ble avholdt 24. februar 2021. Møtet ble avholdt digitalt via Teams og deltagelsen må vi si var bra. Nytt styre ble valgt (via forhåndsstemmer) og offentliggjort på møtet. For perioden 2021/22 vil styret i klubben bestå av

Siri Jacobsen (leder) – 1 år igjen av perioden

Sølvi Gravem (styremedlem) – 1 år igjen av perioden

Eli A. Iveland (styremedlem) – for 2 år

Knut Olsen (styremedlem) – for 2 år

Sigmund Sund (styremedlem) – for 2 år

Anette Waaler (varamedlem) – for 1 år

Ingrid Ims (varamedlem) – for 1 år

Valgkomite: Inger Ronander (1 år igjen), Ann-Sofie Wang (1 år igjen) og Odd Ivan Olsen (for 2 år)

Revisor: Anne Gulbrandsen (for 2 år)

Bolognese avlsveiledere

Avlsveiledere Bolognese

NYHET! Nå har klubben også fått avlsveiledere for Bolognese.

Yvonne Rannestad Olsby og Kristin A. Slottet har tatt på seg dette vervet og kan svare på spørsmål og gi råd i forhold til avl Bolognese. 🙂

INNKALLING GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE 2021

TID:    Onsdag 24. februar 2021 kl. 19.00
STED: Møtet avholdes digitalt på Teams. Lenke og veiledning til hvordan logge seg på,
sendes ut et par dager før møtet.

SAKER:
1. VALG AV MØTELEDER/REFERENT. 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL
2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
3. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING
4. GODKJENNING AV REGNSKAP
5. GODKJENNING AV BUDSJETT
6. HANDLINGSPLAN FOR 2021/22
7. INNKOMNE SAKER
Fra styret: Registreringsrestriksjoner
Vi ønsker at det innføres krav om kjent patellastatus hos foreldredyr ved registrering
av valper. Anette Waaler orienterer om dette.
8. VALG AV NYTT STYRE 2021/22

Styret 2019/20 har bestått av følgende:
Leder: Siri Jacobsen (ikke på valg)
Nestleder: Birgit Drabløs (på valg, tar ikke gjenvalg)
Styremedlem: Sølvi Gravem (ikke på valg)
Styremedlem: Eli A. Iveland (på valg, tar gjenvalg)
Styremedlem: Nina Norill (på valg, tar gjenvalg)
Vara: Anette Waaler (på valg, tar gjenvalg)
Vara: Eva Pedersen (på valg, tar gjenvalg)
Valgkomitè: Inger Ronander (leder), Ann-Sofie Wang og Lita Havn
Revisor: Elin Nårstad

Fra medlemmer er det til valgkomitèen innkommet forslag på 4 nye kandidater til styret. Stemmeseddel sendes på mail til odd.i.olsen@vkbb.no innen 21. februar.

1 2 3 5