NYTT STYRE 2021/22

Generalforsamling og årsmøte i Klubben for Bolognese og Coton de Tulear ble avholdt 24. februar 2021. Møtet ble avholdt digitalt via Teams og deltagelsen må vi si var bra. Nytt styre ble valgt (via forhåndsstemmer) og offentliggjort på møtet. For perioden 2021/22 vil styret i klubben bestå av

Siri Jacobsen (leder) – 1 år igjen av perioden

Sølvi Gravem (styremedlem) – 1 år igjen av perioden

Eli A. Iveland (styremedlem) – for 2 år

Knut Olsen (styremedlem) – for 2 år

Sigmund Sund (styremedlem) – for 2 år

Anette Waaler (varamedlem) – for 1 år

Ingrid Ims (varamedlem) – for 1 år

Valgkomite: Inger Ronander (1 år igjen), Ann-Sofie Wang (1 år igjen) og Odd Ivan Olsen (for 2 år)

Revisor: Anne Gulbrandsen (for 2 år)