Oppdrettere av Bolognese

OppdretterRaserInfoValperGjennomført NKKs oppdretterskole
Tassefantene
http://www.tassefantene.com
Bolognese (2007)Yvonne Rannestad Olsby
2320 Furnes
yrannestad@gmail.com
tlf. 400 60 186