Oppdrettere av Bolognese

OppdretterRaserInfoValperGjennomført NKKs oppdretterskole
ZmåjenteneBolognese (2021)Siri Jacobsen
valper@zmåjentene.no
tlf. 92458305
Tassefantene
http://www.tassefantene.com
Bolognese (2007)Yvonne Rannestad Olsby
2320 Furnes
yrannestad@gmail.com
tlf. 400 60 186