Avlsveiledere Bolognese

NYHET! Nå har klubben også fått avlsveiledere for Bolognese.

Yvonne Rannestad Olsby og Kristin A. Slottet har tatt på seg dette vervet og kan svare på spørsmål og gi råd i forhold til avl Bolognese. 🙂