Om klubben

Styret 2021/2022

  • Revisor:  Anne Gulbrandsen
  • Valgkomite: Inger Ronander, Anne Sofie Wang og Odd Ivan Olsen.
  • Utstillingskomite:  Styret
  • Avlsråd Coton:  Inger Ronander og Anette Waaler
  • Avlsråd Bolognese: Yvonne Rannestad Olsby og Kristin A. Slottet
  • Webmasterbolcot@outlook.com

Epost til styret er: bolcot@outlook.com

Klubbens bankkonto: 1503.23.42342