Om klubben

Styret 2022/2023

  • Revisor: Anne Gulbrandsen
  • Valgkomite: Siri Jacobsen, Anne Sofie Wang og Odd Ivan Olsen.
  • Utstillingskomite: Styret
  • Avlsveiledning Coton: Sølvi Gravem og Anette Waaler
  • Avlsveiledning Bolognese: Yvonne Rannestad Olsby
  • Webmaster: bolcot@outlook.com

Epost til styret er: bolcot@outlook.com

Klubbens bankkonto: 1503.23.42342