Coton helse

(under utarbeidelse)

Coton er en svært sunn rase, men i en gjennomsnittlig sunn hunderase finnes det noen kjente  sykdommer.

Det er lite hudproblemer i rasen. HD har ikke vært ansett som et problem for rasen p.g.a vekten og vi røntger ikke Cotons for HD i Norge.
Det er utrolig nok pr idag utviklet i USA to tilgjengelig gentester  på vår lille rase for hhv Von Willebrandts disease se www.vetgen.com og Canine Multi-focal Retinopathy CMR se www.optigen.com selvom dette anses som  ganske milde og sjeldne sykdommer i rasen.

Pr idag øyenlyser vi avlsdyrene for arvelige øyensykdommer før parring og undersøker kneleddene for patella luksasjon.

Dette for å prøve å unngå å få sykdommer på hundene våre.
Sjekk øyenlysningsresultater på Nkk’s sider, under dogweb.

Hvordan ivareta hundens helse:
Regelmessig oppfølging hos veterinær, mosjon og riktig foring av hunden er viktigst for helsen.
Et bra hundefor , og rent vann skal holde. Noen foretrekker å gi litt oljer i tillegg, helst med omega 3 og e-vitaminer.
Hunder trenger ikke menneskemat , godteri og middagsrester.