GENERALFORSAMLING 2022

Generalforsamling med valg av nytt styre 2022 avholdes i år direkte etter rasespesialen i Drammen hundepark 26. mai 2022. Det skal velges 2 styremedlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer for 1 år, samt 2 valgkomitemedlemmer, 1 for 1 år og 1 for 2 år. I tillegg til å kunne stemme på selve generalforsamlingen, er det mulig å forhåndsstemme. Forslag på kandidater til valget sendes valgkomiteens leder Odd Ivan Olsen på mail odd.i.olsen@vkbb.no. Frist for innsending 24. april ved midnatt.