NYTT STYRE 2022/23

Årets generalforsamling/årsmøte ble avholdt i Drammen etter klubbens rasespesial 26. mai. Her ble det også valgt nytt styre for perioden 2022/23. Nytt styre er som følger:

Leder:    Sølvi Gravem (for 2 år)

Styremedlem: Eli A. Iveland (1 år igjen av perioden)

Styremedlem: Knut Olsen (1 år igjen av perioden)

Styremedlem: Sigmund Sund (1 år igjen av perioden)

Styremedlem: Yvonne Rannestad Olsby (for 2 år)

Varamedlem: Anette Waaler (for 1 år)

Varamedlem: Inger Ronander (for 1 år)

Valgkomitè: Siri Jacobsen, Ann Sofie Wang og Odd Ivan Olsen