Styremøte i NBMCK 4. februar 2014

Styremøte i NBMCK 4. februar kl 20.00 på Skype.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Inger Ronander, Heidi Øiom, Anette Waaler og Yvonne Rannestad Olsby

  1. Facebooksiden vår.
  2. Utstilling i Drammen park i juni. Vi må purre på søknaden for å høre om det er ledig. Liv Anne ringer for å sjekke.
  3. Utstilling 2015. Finne dommer til vår Spesial utstilling 5.september under Eurodogshow.
  4. Ekstraordinært GF 18.februar 2014, Malteser ønsker å gå ut av klubben.
  5. RAS Coton. Hva står igjen? Diskuterer. Fordeler flere oppgaver.
  6. RAS Bolognese. Diskusjoner. Yvonne samarbeider med Liv S Johanssen for å få til et godt dokument på Historien i Norge.
  7. Tema hundevelferd. Tisper som parres for tett. Klubben sender info til oppdretter.

Neste møte: Tirsdag 11/2-14 på Skype kl 20.00