Styremøte i NBMCK 18. juni 2013

Styremøte i NBMCK 18. juni 2013, på FB.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne Olsby

Sak 1. Malteser inn på web siden vår. Kan vi sette bort jobben til en nøytral person å betale litt for det? Siden er lite brukervennlig, umoderne og uoversiktlig. Medlemmene finner ikke referatene en gang.

Siri er inne på mailen for klubben hver morgen og sjekker mail. Alle henvendelser blir svart på raskt.

Vi sender en forespørsel til Elsa om hun kan ordne med å få malteser inn i logoen vår, og i header på siden.

Inger Ronander sier ja til å være webmaster og kontakt i sommer. Medlemmene kan sende utstillingsresultater inn til nbmck@outlook.com

Vi sender ut mail angående informasjon om malteser som skal inn på siden. Avlsveiledning bør på plass men kan fastsettes av styret i hht våre regler.

Sak 2. Nytt domene. Endre navn- kan ikke hete bolcot.com mer.

Sak 3. Liv Anne endrer mail adressen til påmeldingen til medlemskvelden 4. september 2013.

Sak 4. Siri, nestleder sender formann Mr Rafael De Santiago i kennelklubben i Puerto Rico et bilde og en hyggelig tekst angående Luis Ortiz sin dømming på Spesialen.

Sak 5. Yvonne kontakter Birgit Drabløs angående regnskap.