Styremøte 8. april 2014

Styremøte 8. april 2014, på Skype.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Inger Ronander, Anette Waaler, Heidi Øiom, Siri Bjørnsdatter og Yvonne Rannestad Olsby. 

Referent: Yvonne Rannestad Olsby

Sak 1. Gjennomgang av referat fra sist møte. Inger lager info ang kåring av hunder som er klippet ned.

Sak 2. GF planlegging, innkalling(3 uker for 16. april) møtelokaler (Anette sjekker), brev til revisor, årsberetning (Liv Anne). Anette har gjort ferdig regnskap og sender.

Sak 3. Nytt treff Nord og Skien. Utstilling i Tromsø i juli. Skien i juni. Siri undersøker utstillinger i Nord Norge for å se om vi får til et treff i forbindelse med utstilling.

Sak 4. RAS- diverse brev. Heidi formulerer.

Sak 5. Diverse andre hyggelige ting. Lage valpebok. Nytt rasekompendium på Bolognese.

Blad skal ut i løpet av april.

 

Neste møte avtales etter påske J.