Styremøte 26. mars 2014

Styremøte på Skype 26. mars 2014. KL.19.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Heidi Øiom, Anette Waaler og Yvonne Rannestad Olsby.

Referent: Yvonne R Olsby.

 

  1. Brev til enkeltmedlemmer.
  2. RAS Bolognese. Yvonne jobber videre med mål og tiltak. Heidi hjelper til med plassering bla.
  3. Brønnøysundregistret må endres på nett. Liv Anne gjør det.
  4. Slette utstillinger. Vi har gått igjennom utstillinger i felleskap og slettet de vi ikke ønsker å delta på.
  5. Ny webleverandør. Sjekke hva det koster å overføre informasjon fra vår gamle side til ny side. Anette tar kontakt.
  6. Vi vil tilby ringtrening på Spesialen før utstillingen begynner.  Vi ønsker å ta fellesbilde av alle som deltar før showet begynner.
  7. Møtelokale GF. Anette sjekker.
  8. Valg av nytt styre til klubben.

 

Neste styremøte: 8. april 2014 kl. 19.00 på Skype.