Styremøte 22. mai 2014

Styremøte 22. mai 2014 kl 20.00 på Skype.

Tilstedet: Inger Ronander, Heidi Øiom, Siri Jacobsen, Anne – May Selte, Anette Waaler og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne R Olsby

 

Gjennomgang av oppgaver til Spesialen i Drammen 2014. Få oversikt og fordele det siste av oppgaver.

Vi går for en hyggelig dag og serverer kaffe til alle!