Referat styremøte 13. mai 2014

Tilstede: Inger Ronander, Anette Waaler, Siri Jacobsen, Birgit Drabløs, Anne-May Selte og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne Rannestad Olsby

 

  1. Konstituering av styret.
  2. Inger tar ansvaret for mailen til klubben. Hun videresender viktig informasjon til resten av styret.
  3. Siri Jacobsen vil ta imot posten for klubben. Inger og Siri planlegger treff i Skien. Siri Jacobsen er mellomledd for andre landsdeler og kontaktperson for styret.
  4. Anette har lagt inn info til den nye klubbsiden. Vi trenger flere bilder.
  5. Liv Anne tar ansvaret for nyhetsbrevet. Siri og Inger hjelper til, men alle bidrar.
  6. Inger lager invitasjon til foredrag med Babette.

 

Neste møte: 22. mai 2014. Vel møtt!