Referat styremøte BOLCOT 4. juni 2012

Tilstede: Magne, Anette, Elsa, Liv Anne, Siri, Yvonne

Konstituere styret

Siri tar sekeretærjobben i tillegg til nestledervervet.
Ellers fortsetter vi som før

Evaluering av utstilling

– Berner (havanese) som premie utdeler og til å ønske velkommen ble feil
– telt (Ann Kristin sitt) veldig bra og sosialt
– telefonliste til alle i styret må ordnes nå
– brev fra Ann Kristin lest, hennes erfaringer fra helgen (se vedlegg 1)
– brev fra Trine Berner (se vedlegg 2)
– gjennomgang fra Magne, leder var helt fraværende, gjorde det hele til et rotete opplegg, leder må være tilgjengelig, mener GF var en flau opplevelse. Holde styreting internt i styret….mener leder har en negativ tone som må endres.
– Anette: har vært både frustrert og lei seg siden denne helgen, og har måttet skrive alt ned.. Leder fraværende, likegyldig og uengasjert, samt kom med ufine kommentarer om andres hunder på utstillingen. Ber om at leder tar ansvar ovenfor Havanese klubben med en unnskyldning for vår ufraværenhet. (se vedlegg 3)
– Yvonne: føler seg på utsiden, hva skjer?? Null informasjon fra leder, mener dommer redder dagen for oss, GF skal være rett etter spesialen for å få med de som reiser hjem.
– Liv Anne: dårlig info om hytter/bespisning til dommer/ring/telt. Katalog ikke ferdig, ingen hadde hørt om noe loddsalg.

Facebook

Uenighet om denne skal være åpen eller underlagt styret. Følgende ble bestemt:
– FB siden skal fremdeles være lukket, med alle sittende styremedlemmer som administratorer. Siri endrer beskrivelse med en god formulering som gir oss mulighet til å “nekte” eventuelle uønskede personer.
– åpner for klubbens kommersielle butikker (pr i dag Liv S. J., Liv Anne og Marianne) å komme med nyheter osv. Ønsker ikke rene annonser men produkter satt i en sammenheng.
BolCot siden: Webmaster må skjerpe seg – Elsa snakker med han ang. Ting tar lang tid fra det sendes til det blir lagt ut…må ofte purres opp. Yvonne blir ny ”webmaster” på å legge ut info fra utstillinger på begge raser.

Rekruttering av medlemmer

Mange gode forslag i en svært engasjert brainstorming. Viser at klubben uten tvil har livets rett. Treff med en uoffisiell utstilling der alle kan vise og få bedømt sin hund (av dommer), men som “ikke betyr noe”. Dato er satt til 08.09.2012. Elsa sjekker med dommer Steinar Balken….mulig handlerkurs også. Liv Anne sjekker mulighet for pelskurs i Skien, snakker med Pia R.
Grilling. Elsa kontakter Kristin Killingmo for lån av sted.

Utstilling 2013

Samarbeide med SKK og DKK, sende ut brev der vi informerer om vår utstilling motsatt dag av NKK Drammen. Liv Anne sjekker ang.mulighet for å få dommer Luis fra USA. I tillegg holder hun tråden på utstillingsområde for hun skulle komme tilbake til dette i juni for nærmere info. Invitere Malteser.

Holdninger

Snakke pent om hverandre og ikke sleng med leppa rundt ringen. ”noen liker mora, andre dattera” sånn er det og det får vi akseptere!

Utgiftsdekning

Styret finner det enstemmig helt rimelig at utgifter såsom kjøregodtgjørelse og liknende dekkes etter regning der man gjør en innsats for klubben. Ordningen innføres umiddelbart, gjelder fom spesialen 2012