Referat styremøte 5. november 2013

Styremøte i 5.november 2013 i NBMC klubb.Tilstede: Inger Ronander, Heidi Øiom, Yvonne Rannestad Olsby, Liv Anne Ugland, Trine Wisth (første del av møtet)

RAS: Trine forteller om deres Ras på Malteser. Hvordan de jobber og hvor langt de er kommet. Og felles retningslinjer med de andre rasene i klubben blir luftet. Mal på gode RAS eksempler utveksles på mail mellom Trine og Heidi.

  1. Malteser
  2. Coton de Tulear
  3. Bolognese

Styremøte:

  • Godkjenning av ny logo er ok.
  • Nye medlemmer i klubben. Liv Anne formulerer et brev med retningslinjer for medlemskap i klubben.
  • Brev til NKK med underskrevet referat fra GF 2012.(Er sendt før, men NKK har ikke registrert det). Yvonne formulerer og sender til NKK.
  • Brosjyre godkjent, Inger Ronander har gjort en kjempeinnsats med å lage brosjyren raskt, pluss endre logo på web siden til klubben. Denne sendes til Trine Wisth før «Dogs 4 All» på Lillestrøm.  Brosjyren trykkes opp i så mange opplag at vi har til senere bruk også.
  • Eventuelt. Tenke over kortsiktige og langsiktige mål for rasene våre.

Neste møte: Tirsdag 17. desember RAS møte hos Inger Ronander.