Referat styremøte 24. februar 2014

Styremøte for Bolcot 24. februar 2014 på Skype

Tilstede: Inger Ronander, Siri Bjørnsdatter, Liv Anne Ugland, Anette Waaler og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne Rannestad Olsby.

Endring av regler av årets mestvinnende. Årets mestvinnende hund er den hunden som har mest poeng på 5 utstillinger, uavhengig av opprinnelsesland eller medlemskap.

Dette er ikke med i regelen, men som en fotnote.  Enkelt medlemmene står fritt til å sette opp en egen premie/vandrepremie med egne statutter til klubbvinner eller lignende hvis de ønsker det.

  1. Økonomiske tilskudd til medlemsgrupper utenfor Østlandet til aktiviteter vil vi bidra med. Kontaktperson for treff  i Nord Norge er Odd Ivan Olsen. Styret sender en representant til treff utenfor Østlandet. Vi snakket også om et treff i Skienområdet.
  2. Valget 2014. Hvem fortsetter og hva trenger vi.
  3.  Klubben bør snarest lage rasekompendium på Bolognese, med framdriftsplan og planlegge dommerkonferanse.  Vi skal oppdatere eksisterende kompendium på Coton.
  4. Vi bestiller ny hjemmeside.
  5. Rasespesialen i Drammen 1. Juni. Vi har fått bekreftet samme utstillingsplass som i fjor.    Kate har sagt ja til til å være ringsekretær på utstillingen.  Vi trenger en skriver
  6. Har forespurt NKK om hvem som har elev- /aspirant status på rasene som har en fin anledning til å gå for våre raser og vår dommer Frode Jevne
  7. Skandinaviske sklubber og Nederlandske Rinske Tuinstra er invitert til første møte i samarbeide med å sette i gang arbeidet med forskning på prolaps på Coton, 31. Mai.

Neste møte: 11. mars 2014