Referat styremøte 17.september 2013

Referat fra Styremøte for Norsk Bolognese, Malteser og Coton De Tulear klubb, 17. september på Skype.Tilstede: Leder Liv Anne Ugland, nestleder Inger Ronander, styremedlem Yvonne Rannestad Olsby, styremedlem/økonomiansvarlig Anette Waaler, Styremedlem Heidi Bjørnstad Øiom, Varamedlem Siri Bjørnsdatter og raserepresentant for Malteser Trine Helen Wisth(Trine deltok i første del av møtet).

Sak 1. Dommerønskeliste til NKK ble diskutert. Har Malteser medlemmene noen ønsker? Det kan være fint å ønske seg spesialdommere. Listen med dommerønsker må være klubben i hende innen utgangen av september, begynnelsen av oktober. Klubben må sende dette videre til  NKK innen 06.10.13.

Sak 2. Seminar-medlemsmøte om RAS- arrangeres i lokaler til NKK torsdag 10. oktober kl. 19.00

Påmelding innen mandag 7. oktober. Vi sender ut informasjon på mail.

Sak 3. Dommer til Spesialen vår – Vi har forespurt dommer Frode Jevne som har takket ja. Vi ønsker oss Kate som ringsekretær og Rita Ørbeck som skriver. Trine hører med de.

Sak 4. Web siden vår. Vi ønsker å gjøre noe med vår webside da den er ganske krevende å jobbe med.

Sak 5. Helseundersøkelse til medlemmene. Vi vil starte en anonym helseundersøkelse på nett gjennom Norges veterinær høyskole og NKK.

Sak 6. Styret konstituerer seg.

Sak 7. Vi ønsker å gjøre om medlemsbladet til et nyhetsbrev. Slik kan vi får ut nyheter litt oftere. Oppfordre medlemmene til å sende inn nyheter og stoff.

Sak 8. Handlerkurs. Vi ser på mulighetene til å arrangere handlerkurs for våre medlemmer.

Sak 9. Pelsstellkurs. Det er flere nye medlemmer i klubben vår, og alltid tips for oss å plukke opp selv om vi har holdt på med pels ei stund. Vi jobber med å få til et pelsstellkurs. Hyggelig å møtes slik er det også.

Sak 10. Klubbdag hos Heidi. Vi sender ut invitasjon og legger ut på vår hjemmeside. Vi kan legge ut link på FB siden vår til invitasjonen på hjemmesiden.

Neste styremøte: 15. oktober klokken 19.00