Referat styremøte 14.01/02.02 2014

Styremøte i NBMCK 14. januar 2013/ Tilstede: Inger Ronander, Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Heidi Øiom, Siri Bjørnsdatter, Yvonne Rannestad Olsby

Skype møte

 1. Siri sender en email til Eliv Glette angående historikk på Bolognese. Yvonne, Siri, Liv Sesseng Johansen bidrar sammen med historikk på Bolognese til RAS.
 2. Vi har igjen tatt kontakt med NKK ang Malteser og medlemskap i klubben vår.
 3. Inger Ronander skriver om championat regler til NKK.
 4. Anette skriver om allergi. Inger skriver om eksteriør på alle 3 raser.
 5. Siri lager oversikt over antall valper kull Coton De Tulear og antall registrerte hunder pr år. Yvonne lager antall valper i kull på Bolognese .
 6. Brev til NKK med underskrevet referat fra GF 2012 er sendt 2 ganger men NKK har ennå ikke registrert det.
 7. Liv Anne har formulert brev med retningslinjer for medlemskap i klubben. Hun sender ut til nye medlemmer.
 8. Søke utstilling 2015. Si ja/nei til utstillinger 2015.
 9. Anette, endrer styret i Brønnøysunderegistret.
 10. Malteser må søke om cert gjennom NMHK.
 11. Det er enstemmig vedtatt at samme regler gjelder alle 3 raser i klubben.
 12. Hjemmesiden vår. Inger sjekker om den eventuelt kan forenkles. Hun sjekker også hvordan fjerne tracker nummer til BOLCOT.com. Se mail fra Gisle.
 13. Siri svarer på mail fra Dagny Wangensteen.
 14. Liv Anne skriver til NKK med kopi til AGRIA angående forsikringer.

Styremøte 2. Februar 2014  

Det ble enstemming vedtatt å innkalle til Ekstraordinær  GF 18. Februar NKK –kl. 18.00 i anledning Maltesers ønske om å gå ut av klubben.  Raserepresentant Trine Wisth ble tilskrevet i sakens anledning.

 

Neste møte 4. Februar 2014 – Skype