Referat fra styremøte 4. september 2012

Pålogget: Anette, Liv Anne, Siri, Elsa og Yvonne.

 • Sak 1: Referat fra forrige møte godkjent.
 • Sak 2: Liv Anne skriver og oppfordrer de med coton til å sende inn info om tilfeller med Disc Hernia.
 • Sak 3: Yvonne hører med NKK om leie av lokaler til forelesning om avl og oppdrett. Hører med Bjørg Foss om hun er interessert i å holde et slikt foredrag og eventuelle datoer.
 • Sak 4: Inger Ronander står på oppdretterlista allerede.
 • Sak 5: Avlsmateriale. Liv Anne hører med Inger Ronander på vegne av klubben, om hun kunne tenke seg å lage en oversikt over hva slags genpool vi har i Norge, mot betaling.
 • Sak 6: Klubben ønsker ikke å sende ut en beskjed til dommerforeningen at vi ønsker at alle bolognese skal måles på utstilling. Siri formulerer et svar til Liv Sesseng Johansen.
 • Sak 7: Bolcot treff på Jeløya 6. oktober. Siri skriver invitasjon og legger ut på Bolcot siden og FB. Anette sender ut invitasjon til medlemmer.
 • Sak 8: Vi takker Magne for innsatsen for klubben.
 • Sak 9: Vi er enige med Liv Anne om at vi tar i bruk oppgavelista, for oppfølging av saker, ansvar og tidsfrister.
 • Sak 10: Gisle står for det tekniske på Bolcot siden. Yvonne skal legge ut utstillingsresultater når hun har fått innlogging og litt opplæring. Siri hjelper til med å legge ut informasjon og invitasjoner.
 • Sak 11: Oppfordre til å sende inn stoff til medlemsblad! Lage bladet etter treff på Jeløya, slik at vi har ferske bilder og litt inspirasjon etter treff!