Referat fra styremøte 30. januar 2013

Tilstede: Anette Waaler, Sir Bjørnsdatter Horn, Elsa Løkken, Liv Anne Ugland og Yvonne Rannestad Olsby.

Referent: Yvonne Rannestad Olsby

  • Bjørg Foss har sagt ja til forelesning for oss og våre medlemmer. Yvonne har sendt forespørsel om 13. april kan være en grei dato. Hører med Nkk om leie av lokaler når hun mottar svar fra Bjørg Foss.
  • Kurset/forelesningen av Bjørg Foss er et gratis tilbud til våre medlemmer. Påmelding til Yvonne på: yrannestad@gmail.com
  • Liv Anne jobber videre med enkel tilbakemelding på brevet styret mottok om «Forslag om endring av struktur for utstillinger i Norge». Yvonne bidrar gjerne med samtale på telefon.
  • Bolcot utstilling til sommeren. Drammen park er ok. Parken sender kontrakt ifølge Liv Anne.
  • Skriver og ringsekretær må fortsatt ordnes. Yvonne hører om Frode Jevne har forslag. Elsa hører med Trine Lande Hamre om hun har noen navn til oss.
  • Trenger vi politi tillatelse til utstillingen? Vi satte ikke opp noen til å sjekke. Ta opp på neste møte igjen!
  • Sette opp fysisk møte på neste styremøte, slik at vi kan sette opp lister og fordele oppgaver til bolcot utstillingen.
  • Neste års utstilling er søkt motsatt dag av Drammen. Denne må vi finne en dommer til. Siri er satt på saken for å finne en evnt Italiensk dommer som er god på bolognese og helst malteser også.