Referat fra styremøte 24. april 2013

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne Rannestad Olsby

  • Sak 1. Godkjenne ny dommer for rasene, Bente Bjerkaas. Ok fra oss.
  • Sak 2. Godkjenne og kvalitetssikre referat fra 10. april. Yvonne sender referater til Gisle og spør om han kan legge dem ut.
  • Sak 3. Bjørg Foss. Yvonne sjekker datoer for leie av lokaler hos NKK for et lite foredrag en ettermiddag med Bjørg Foss. Gir styret tilbakemelding i morgen 25, april slik at vi kan sende ut invitasjon til medlemmene våre. (6/5)
  • Sak 4. Lovmal. Liv Anne har begynt på Obligatorisk lovmal for klubben. Vi fortsetter på neste fysiske møte.
  • Sak 5. Opprettet komite for å utarbeide retningslinjer for valgkomiteen.
  • Sak 6. Norsk Engelsk Mastiff klubb inviterer til uoffisielt valpeshow 3. august på Skarnes for alle raser i gruppe 2 og ønsker i den forbindelse å ha med vår rase. Styret ga sitt samtykke.
  • Sak 7. Status utstillingen i Drammen 1. juni. Programmet må skrives, klasser, dommer, barn og hund, mann og hund, kåring og påmelding der osv…

Liv Anne sender mail til Louis angående kåring og henting på Gardermoen.
Siri skriver mail til Trine Lande Hamre og gir sitt telefonnummer.
Premier, Liv Anne gir bort seng eller hundehus. Anette sender mail til Marianne og Magne ang teppene til utstilling og eventuell sponsing.

Gaver til ringpersonal, avtroppende styremedlemmer og leder må ordnes.

Far og hund konjakk.

Barn og hund fin rosett og litt smågodt.

Kjøpe inn frukt, nøtter, smågodt, vann/brus og saviett til ringpersonal og dommer.

Telt: Dommerteltet settes opp i tilfelle regn.

Rosetter, RC er i orden.

  • Sak 8. Liv Anne lager oppgaveoversikts/sjekkliste til utstillingen GF mm.

Neste møte er hos NKK, 6/5-13 dersom vi får lokaler