Referat fra styremøte 22. mai 2013

Styremøte onsdag 22. mai 2013, på FB.Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne R Olsby.

Referent: Yvonne R Olsby

  1. Valg. Siri sender en mail til Marianne for å få listen over kandidater til valg på GF. Frist på tilbakemelding er kl 18, og Anette sender ut mail til medlemmene. Forhåndstemmer skal være inne til 29. mai.
  2. Utstilling. Mail til Louis om hvem som henter han på Gardermoen, hva som skjer på fredagskvelden, når bedømmelsen starter, raserekkefølge og hotell i Oslo.
  3. Liv Anne henter utstyr hos Magne, sjekker etter ringbånd også. Møtes i Drammen kl 18 for å gjøre klart til Spesialen. Premier ok, mattilsynet og politiet er informert. Katalogene er til salgs for kroner 20,- Yvonne lager skilt til Spesialen der det skal svinges av.
  4. Middag på Hannas kjøkken kl 20.30 fredag kveld med dommer.

Neste møte er onsdag 29. mai klokken 19.