Referat fra styremøte 17. april 2013

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne Rannestad Olsby.

Referent: Yvonne Rannestad Olsby

 • Sak 1. Ny lovmal fra NKK som skulle implementeres innen 31.12.2012.
 • Denne saken tar vi på neste styremøte hvor vi treffes og kan jobbe sammen om dette.
 • Sak 2. Ny Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. RAS fra NKK ang avl.
  Vi lager våre egne for våre raser, Coton de Tulear, Bolognese og Malteser. Liv Anne sjekker fristen vi har? Denne er akkurat vedtatt av Hovedstyret 20.02.2013. Vi trenger da flere representanter for alle rasene. Ta opp på neste møte hvem vi skal spørre.
 • Sak 3. Utstillingkomite. Da det er Liv Anne Ugland, Anette Waler, Siri Bjørnsdatter og Yvonne R Olsby igjen i styret, blir dem utstillingskomite med Anette Waler som leder. Hun vil også være utstillingleder og ønske velkommen til utstillingen i Drammen 1. juni 2013. Vi rigger opp til utstilling tidlig lørdag morgen. Det blir middag med dommer Louis Ortiz på fredag for styret. Han lander 18.05 på fredag.
 • Sak 4. Oppgavearket som Liv Anne har laget i Excel taes i bruk igjen.
 • Sak 5. Magne takket for tilliten, men nei til videre arbeide i styret for klubben.
 • Sak 6. Vi sender inn spørsmål til Siri som vi lurer på, slik at hun kan sende en mail til Elsa Løkken angående skriver, ringsekretær.
 • Sak 7. Bolcot bladet. Yvonne endrer tekst og skriver inn informasjon fra styret om at leder har trukket seg 11. april og at vi takker for jobben hun har gjort for klubben i nesten 2 år. Da bladet er klart sendes det til Anette slik at hun kan legge det i pdf fil. Liv Anne sender logo til forsiden til Yvonne. Hun ser også om hun kan finne kart til Drammens utstillingen. Bladet bør ut i morgen 18.april.
 • Sak 8. Yvonne sender alle referater til Siri, hun dobbeltsjekker og sender til Liv Anne som limer dem inn i boka Ivar Myrrusten har laget. Denne tar vi med på Generalforsamlingen/årsmøte.
 • Sak 9. Heidi Øiom og Kristin Killingmo kan settes opp som forslag på vara til styret.
 • Sak 10. Referater fra styremøter legges ut på Bolcot siden. Siri sender referater til Gisle med spørsmål om han kan legge dem ut et eget sted slik at medlemmene kan følge med.
 • Sak 11. Siri ønsker malteserne velkommen til klubben.
 • Sak 12. Bord/stoler til dommer/skriver/premier til utstilling i Drammen. Magne Åkvåg oppbevarer dette for oss, Anette spør om han kan ta det med?