Referat fra styremøte 14. mai 2013

Styremøte 14.mai 2013 på Facebook.

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Yvonne Rannestad Olsby og Siri Bjørnsdatter Horn

Sak 1: Webmaster

–       Et enstemmig styre bestemmer Ad hoc at vi avslutter samarbeidet med webmaster Gisle Enåsen. Styret tar over www.bolcot.com

En email blir sendt for å informere Gisle Enåsen om saken.