Referat fra styremøte 13. mars 2013

Tilstede: Elsa, Siri, Liv Anne og Anette

Referent: Siri Bjørnsdatter

  • Sak 1: Dommer på Spesialen 2014….Vi forsøker å booke Francesco Conchetti, Italia
  • Sak 2: Resultater fra utstilling ligger på facebook og ikke på hjemmesiden, vi må oppfordre medlemmer å sende inn bilder og tekst til webmaster.
  • Sak 3: Forslag fra medlem om å legge ut referat fra styremøter på hjemmesiden. Ble nedstemt av styret, vi informerer når det er noe viktig og vi har info å komme med.
  • Sak 4: Oppdretterlisten, skal vi gjøre det gratis for medlemmer å stå på oppdretterlisten? Det koster i dag 100,- i året. Enstemmig styre stemmer for å fjerne denne avgiften.
  • Sak 5: Møte i Drammen for å sjekke ut forholdene til årets utstilling. Hvem drar? Elsa og Liv Anne drar for å sjekke onsdag 3.april.
  • Sak 6: Eventuelt….Anette har bestillt rosetter. Økonomien er god.