Referat fra Styremøte 10.April 2013

Tilstede: Liv Anne Ugland, Anette Waaler, Elsa Løkken, Siri Bjørnsdatter og Yvonne Rannestad Olsby.

  1. Dogs 4 All. En fin anledning til å vise fram rasene våre. Vi legger ut en forespørsel i neste blad om noen kunne tenke seg å stå der. Avventer og tar avgjørelsen senere.
    Diskusjon om vi skal endre passord på BOLCOT. Ble enige om å beholde det vi har. Anette sender ut bladet på mail når det er ferdig.
  2. Referater legges på eget sted på BOLCOT siden for styret, slik at vi har historikk og kan gå tilbake.
  3. Valgkomiteen: Kristin Killingmo kan. Vi må lage forslag til valgkomiteen. Siri ble foreslått som ny leder og skal tenke på det over helgen. Vi skal ha 3 i valgkomite og 2 vara i valg.
  4. Malteser. Elsa informerer om malteser. Trine Wiasth har erfaring fra styre i NMHK. Siri setter spørsmålstegn ved det økonomiske siden vi er en klubb med god økonomi, Hva har malteserne? Elsa mener det er ca 8 aktive utstillere i norge og at vi kan få ca 30 nye medlemmer. De driver med loddsalg for å skaffe tilskudd for å gå inn i BOLCOT. GF: Styret opplever ikke at GF er gjort i tråd med retningslinjene og ønsker at maltesersøknaden skal vurderes på nytt på ekstraordinært GF. Det er ingen i styret som har sett søknaden bortsett fra Elsa. Det ble ikke informert om at på GF sommer 2012 skulle taes en avstemming på om Malteser skulle inn i klubben.
  5. Bjørg Foss. Yvonne hører med Bjørg Foss om hun kan komme å holde et foredrag for oss en ettermiddag i september.
  6. Utstillingskomite