REFERAT FRA STIFTELSESMØTE 18. november 2006

Stiftelsesmøte på Hamar Norsk Vinnerutstilling
Vikingskipet 18.november 2006

Tilstede:

Ann Eriksen, Monica Holand, Ivar Myrrusten, Greta Myrrusten, Birgit Drabløs, Inger Ronander, Liv Sesseng Johansen, Hr. Sesseng Johansen, Liv Anne Ugland, Kai Fladager.

Som referenter ble Kai Fladager og Liv Anne Ugland valg

 1. Innkallingen ble godkjent
 2. Klubben for Bolognese og Coton de Tulears lover ble godkjent. Lovene er laget etter NKKs lovnormal
 3. Kontinget på kr. 50,- ble opprettholdt fram til Generalforsamling april 2007. I tillegg kommer avgift til NKK pr. Idag 140 kr.pr. medlem, dersom vi blir opptatt som samarbeidende klubb.
 4. Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene til Klubbens første styre som sitter fram til første Generalforsamling og de forespurte og foreslåtte medlemmene ble valgt.

Styrets sammensetning ble:

 • Leder: Inger Ronander
 • Nestleder:Ivar Myrrusten
 • Kasserer: Birgit Drabløs
 • Styremedlem: Liv Anne Ugland
 • Styremedlem: Liv Sesseng Johansen
 • Varamedlem: Monica Holand
 • Varamedlem: Elsa Løkken

Signert av: Kai Fladager og Liv Anne Ugland

Klubben for Bolognese & Coton de Tulèar
Spørsmål og henvendelser rettes til bolcot@outlook.com
Klubben har egen Facebook side hvor vi også legger ut nyheter og informasjon.
https://www.facebook.com/groups/103344583049468/