Referat fra GF 2010

Refereat fra styremøtet på Ås 5 juni 2010

Tilstede: Liv Anne Ugland, Marianne Hagelia, Arild Ness (uten stemmerett), Magne Åkvåg, Gretha Myrusten, Liv Sesseng Johansen, Ivar Myrusten, Elsa Løkken, Ann Kristin Grefsheim, Anette Waaler, Heidi Øiom, Anne May Selte.

 1. Magne Åkvåg blir styreleder. Anette og Marianne skal underskrive protokoll Ann Kristin blir referent.
 2. Innkallelse og dagsorden godkjennes.
 3. Årsberetning godkjent, men presiseres at det har vært 3 styremøter.
 4. Regnskapet godkjennes. Revisor har anmodet om mer ryddighet i regnskap for 2010
 5. Innkomne saker:
  1. Forslag fra Liv Sesseng Johansen om endring av avlsregler til at patellastatus ikke skal overstige 2 på mor og far til sammen ved avl. Enstemmig vedtatt.
  2. 5.2) Forslag fra Ivar Myrusten om heving av medlemskontigent. Enstemmig avgjørelse om medlemskontigent blir 180 kr og familiemedlemskap 75 kr.
  3. 5.3) Forslag fra Liv Anne Ugland om endring av avlsregel punkt 7. Forslag om å slette siste setning § 7: Kåring gjelder kun hannhunder”. Vedtatt med 10 stemmer for og 1 blank.
 6. 6) Fastsettelse av kontingent. Som punkt 5.2.
 7. 7) Valg: Elsa Løkken og Magne Åkvåg klappes inn for to nye år i sine stryreverv. Anette Waaler og Liv Sesseng Johansen klappes inn som varamedlemmer for ett år.

Ref. Ann Kristin Grefsheim
Sign: Anette Waaler
Marianne Hagelia