Referat Ekstraordinær Generalforsamling 18. Februar 2014

Tilstede: Trine Whist, May Selnæs, Inger Ronander, Liv Anne Ugland, Anette Waaler,
Siri Bjørnsdatter Horn, Siri Jacobsen

Inger Ronander ble valgt til møte leder.
Inkallingen ble enstemmig godkjent.

May Selnes og Siri Bjørnsdatter Horn ble valgt til tellekorps.
Liv Anne Ugland ble valgt til referent.
Anette Waaler og Siri Jacobsen be valgt til å underskrive referat.

Tellekorpset godkjente 6 fullmakter, og kontrollerte at alle de tilstedeværende var stemmeberettigede.

Sak 1. Forslaget om at Malteser skal gå ut av NBMCK og starte egen klubb, ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer.

Referent  Liv Anne Ugland