Referat årsmøte 11. Juni 2011

Referat årsmøte Klubben for Bolognese og Coton de Tulear
Dato: 11. juni 2011
Sted: Sandgrunn Camping

Sak 1: Valg av møteleder, referent og tellekorps

Møteleder:
Referent: Magne Åkvåg
Tellekorps: Liv Sesseng Johansen

Sak 2: Godkjenning av innkallelse og dagsorden
Godkjent uten kommentarer

Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2010
Godkjent uten kommentarer

Sak 4: Godkjenning av regnskapet for 2010
Godkjent uten kommentarer

Sak 5: innkomne saker

Forslag fra Liv Anne Ugland:
“styret gir mandat til å utnevne medlemmene i avlsveiledningen”
Forslaget ble vedtatt og tas inn i klubbens regelverk

Sak 6: kontingent
Ingen endring i medlemskontingent

Sak 7: Valg
Verv                      Sittende                              Valgkomiteens innstilling

Leder:                  Elsa Løkken (1 år)

Styremedlem:                                                 Siri Bjørnsdatter Horn (2 år)

Styremedlem:  Magne Åkvåg (1 år)

Styremedlem:                                                 Anette Waaler (2 år)

Styremedlem:                                                 Yvonne Rannestad (2 år)

Varamedlem:                                                   Liv Anne Ugland (2 år)

Varamedlem:                                                   Hanne Brevik (2 år)

Revisor:                                                              Edit Løkken

Valgkomite:                                                      Liv Anne Ugland, Gretha Myrusten, Åse Hager

Referent Magne Åkvåg
Oslo 3 august 2011