Generalforsamling Valg 2013

Oslo 4. September 2013
Referat fra Generalforsamling i Klubben for Bolognese, Malteser og Coton de Tulear.
Innkalling godkjent
Møteleder:  Inger Ronander
Tellekorps:  Saara Isosaari og Anne-May Sørum Selte


Det ble avgitt 31 stemmer, hvorav 24 stemmer var forhåndsstemmer.
Valgkomiteens forslag ble trukket, og på Alternativ 2 trakk Kate Bekk seg pga sykdom

 

Forhånds-stemmer Stemmer GF Forhånds-stemmer
alternativ 2
Magne Åkvåg
Forhånds-
stemmer Valgkomiteen
Blank forhånds-stemme
24 7 17 6 1

Styret ser nå slik ut:

Leder Liv anne Ugland (cdt) 2 år
Nestleder Inger Ronander  (cdt) 2 år
Styremedlem Yvonne Rannestad Olstad (Bol) 1 år
Styremedlem Heidi Bjørnstad Øiom (cdt) 2 år
Styremedlem   2 år
Varamedlem Anette Waaler (cdt) 1 år
Varamedlem Siri Bjørnsdatter Bol) 1 år
     

 

Revisor Lise Mette Gundersen  Aas 2 år

 

Valgkomite

Leder Inger Ronander 2 år
Medlem Birgit Drabløs 2 år
Medlem Anne-May Sørum Selte 2 år

Referenter:

Heidi Øyom                                    Inger Ronander

(Sign)                                                (Sign)