Generalforsamling  2013

Referat for BOLCOT klubbens Generalforsamlingen i Drammen Park i forbindelse med Spesialen 2013

Liv Anne Ugland informerte om diverse misforståelser og problemer med valg før GF startet.

Sak 1. Trine Wisth og Åse Hagen valgt til tellekorps. Møteleder Heidi Øiom.

Sak 2. Innkallingen ble enstemmig godkjent med unntak av punktet om valg. Regnskapet kunne godkjennes med forbehold om at revisor godkjenner det.

Sak 3. Godkjent årsberetning 2012.

Sak 5. Innkomne saker:

  1. Navneendring på klubben. Det ble flertall for NBMCK, Norsk Bolognese, Malteser og Coton de Tulear klubb.
  2. Norsk Kennel klubb la fram nye lover for medlemsklubber i 2011 som er obligatorisk å bruke for alle klubber tilsluttet NKK.  Ny lovmal ble godkjent. Det ble vedtatt at navnet endres og settes inn i nye vedtekter.
  3. Vedtak: Det skal være minimum en representant fra hver rase i styret. Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler medlemmenes rasetilhørighet.

Innkalling til ny Generalforsamling med valg og for godkjenning av regnskap blir sendt ut og er planlagt etter forelesning med Bjørg Foss 4. september 2013 på NKK. Valgkomiteen jobber videre med valget. 

Det ble gjennomført en rask presentasjonsrunde av medlemmene for å bli kjent.

Videre er det kommet en forespørsel fra Petra Engebretsen om å foreta en trekking av symbolsk premie mellom de oppdretterne i Tjekkia som har begynt å øyelyse hundene sine. Dette gjøres også 4. september 2013.