Første generalforsamling 3. Juni 2007 på Rasespesialen i Bærum

Det var 19 medlemmer til stede, ingen forhåndstemmer.

Dagsorden .

1 Valg av dirigent – Inger Ronander
Valg av referent – Inger Ronander

Valg av 2 til og undertegne protokoll.
Kai Fladager og Sølvi Bestvold

2 Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

3 Årsberetning fra starten på Hamar og inntil i dag ble godkjent med følgende kommentarer. Tillegg. Vi har etablert webside og utgitt to nr av medlemsblad.

4 Regnskap godkjent uten kommentarer

5. Planer for fremtiden. Ingen kommentarer på interimsstyrets planer for 2007/2008. Disse vil bli konkretisert og datofestet på første styremøte.

6. Forslag til kontingent for 2007 fra interimstyret ble enstemming vedtatt slik at kontingenten ut året blir 50 kr. Til klubben + 140m kr til NKK om man ikke er medlem fra før. Fra 2008 blir kontingenten økt til 120 kr til
Klubben i tillegg til NKKs til en hver tid fastsatte sum.

7 . Til avlsveiledning for Coton de Tulear ble følgende enstemming valgt:

 • Monica Holand,
 • Liv Anne Ugland
 • Inger Ronander,

Medlemmene skal ha ferdig avlsetiske retningslinjer til neste GF.

Til utstillingskomiteen ble følgende enstemmig valgt:

 • Gerd-Anne Vika
 • Liv Sesseng Johansen
 • Birgit Drabløs
 • Elsa Løkken

Varamedlemmer.
Ivar Myrrusten, Inger Ronander.

Til Redaksjonen. 
Leder liv Anne ugland, Gerd-Anne Vika

8. Valg.

 • Leder: Inger Brodal Roander. 2 år
 • Nestleder:Ivar Myrrusten 1 år
 • Kasserer: Birgit Dradløs 2 år
 • Styremedlem og webmaster: Liv Anne Ugland 2 år
 • Styremedlem: Liv Sesseng Johansen 1 år.
 • Varamedlem: Elsa Løkken 1 år
 • Varamedlem: Monica Holand 2 år
 • Valgkomitee: Wivi Ann Olsen, Gretha Myrrusten 2 år

Signert av: Kai Fladager og Sølvi Bestvold