Rasespesial 2018: BIM/BIR Bolognese.

BIR: N UCH Tassefantenes Nothing Else Matters

Eier: Rønnaug Grepperud

BIM: Tassefantenes Enter Sandman

Eier: Kari og Knut Olsen